Medelhavsskog i Cavalerie med biologisk mångfald i sin fulla prakt

Fokus: Biologisk mångfald och Kolbindning och lagring

- Skogen i Cavalerie ligger i hjärtat av Luberons naturpark och uppvisar en häpnadsväckande mångfald: den symboliska Aleppotallen från Medelhavsområdet lever tillsammans med järnek, dunek, skotsk tall och vitpopplar. ALCINA Forêts, den skogsförvaltare som sköter skogen, har åtagit sig att förvalta denna skog på ett ansvarsfullt sätt och leverera de fördelar som den kan ge.

Fågel i sitt bo
J. P. Malafosse
Verifierade ekosystemtjänster
Biologisk mångfald Upprätthållande av ett ekologiskt fungerande bevarandenätverk
Kolbindning Återskapande av kollager
Träd längs en väg i Frankrike
Sébastien Diette

Huvudsakliga resultat av detta projekt:

  1. 23 ton koldioxid kommer att lagras varje år under de kommande 30 åren
  2. Skyddade livsmiljöer för viktiga arter som den korttåiga örnen
  3. Skydd av vattenflöden i närliggande floder

Bevarande av biologisk mångfald

Nästan 80 % av området (29 hektar) är avsatt för att bevara den biologiska mångfalden. Skogen, som utvecklas fritt, kommer på så sätt att kunna berika sig med gamla träd och död ved som är viktiga för utvecklingen av många arter. En första bedömning har gjorts, och regelbunden övervakning kommer att göra det möjligt för oss att följa resultaten.

Inbindning och lagring av kol

Det nuvarande kollagret uppskattas till 12 500 tCO2 i Cavalerieskogen. Valet att permanent bevara ett skogstäcke (ingen kalavverkning) maximerar kolinlagringen i både marken och träden, och ökar beståndens motståndskraft i samband med globala förändringar.

23 tCO2 kommer att lagras varje år under de kommande 30 åren.

Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.