Naturorienterad skogsförvaltning vid Rhendalen – en del av UNESCO:s världsarvslista

Fokus: biologisk mångfald, kobindning och lagring, vatten och friluftsliv ochrekreation

- FSC har certifierat 13 procent av den totala skogsmarken i Tyskland och har åtagit sig att öka antalet naturliga blandskogar och skydda sällsynta arter och ekosystem för att bidra till att lagra mer kol. Utforska tyska skogsprojekt med verifierade ekosystemtjänster nedan och använd dom i din klimatstrategi redan idag.

Stadtwald Boppard
FSC Germany / Stefan Lechner
Verifierade ekosystemtjänster
Biologisk mångfald Upprätthållande av ett ekologiskt fungerande bevarandenätverk
Kolbindning Återskapande av kollager
Vatten Upprätthållande av avrinningsområdens förmåga att rena och reglera vattenflöden 
 
friluftsliv Upprätthållande/bevarande av områden viktiga för rekreation, friluftsliv och/eller turism

Hjälp till att bevara kommunala skogar i Rhendalen som finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Utforska skogen i Tyskland

Boppard stadsskog (Stadtwald Boppard) var med sina mer än 3 000 hektar skog en av de första skogarna i Tyskland som blev FSC-certifierad 1998. Den kommunala skogen sträcker sig från den lilla staden Boppard vid floden Rhen, cirka 70 meter över havet, genom smala dalar och på branta sluttningar till höjderna i Hundsrück, en låg bergskedja på över 600 meter över havet. 

Hållbart skogsbruk i en blandskog under mycket olika geografiska och klimatmässiga förhållanden kännetecknar stadsskogsmästarens arbete. Skogen ligger till stor del i den av UNESCO världsarvsklassade Upper Middle Rhine Valley och erbjuder på många ställen pittoreska vyer över Rhen och smala dalar från sina höjder. Därav är antalet besökare i skogen mycket högt. Här finns olika anläggningar i skogen som riktar sig till sportutövare och ekoturister.

Huvudsakliga resultat av detta projekt:

  1. Natura 2 000 flora och fauna ingår i detta projekt
  2. Total volym på ytterligare 6 426 kubikmeter trä motsvarande 5 975 ton CO2 per år lagras i skogen
  3. Ökad vattenlagring i skogen
  4. 91 km vandringsleder

Bevarande av biologisk mångfald 

Det europeiska nätverket Natura 2000 definierar ekologiskt värdefulla områden i Europa, och Boppards kommunskog bidrar till detta nätverk. Båda kategorierna av skyddsområden finns representerade, 2229 hektar klassificeras som fågelskyddsområde och 271 hektar som florafauna habitat skyddsområde. Skogen sköts som en seminaturskog med artsammansättning och struktur enligt en naturskog.

Ekoturism 

Den kommunala skogen i Boppard erbjuder många möjligheter till rekreation och turistaktiviteter. Den viktigaste aspekten är 91 km förstklassiga vandringsleder som är certifierade enligt föreskrifterna från det tyska vandringsinstitutet (Deutsches Wanderinstitut e.V.). Det finns även särskilda områden för mountainbike och vanliga cykelvägar. Som ytterligare attraktion finns en stollift och en liten järnvägslinje som gör det lättare att ta sig hit.

Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.