Svensk skogsbruksstandard

och relaterade dokument


I högerspalten hittar du nedladdningsbara standarddokument, inklusive policyn på svenska och standarden för gruppcertifiering på engelska.

Tolkningar och vägledningar

Om man har frågor rörande den svenska skogsbruksstandarden så kan man först kontrollera om det finns svar på dina frågor under vägledningar eller under tolkningar. Om du inte hittar svar där så kan du kontakta FSC Sverige. Om inte FSC Sverige kan ge svar, kan det bli aktuellt att ta fram en tolkning till din fråga.

För tolkningar finns en särskild procedur: Först gör FSC Sveriges kansli en bedömning om frågan behöver tolkas eller om det räcker med ett förtydligande eller vägledning. Den som ställt frågan får då information om den fortsatta hanteringen. Om det bedöms att det kan behövas en tolkning så tas ett tolkningsförslag fram som hanteras av standardkommittén. Därefter översätts tolkningsförslaget och skickas in till FSC International för godkännande. Efter godkännande skickas tolkningen ut till certifierarna och publiceras på vår hemsida. Den som ställt frågan får också ett direkt svar. Därefter gäller tolkningen som ett komplement till standarden och ska följas av den certifierade skogsbrukaren.