Svensk skogsbruksstandard

och relaterade dokument


Svensk skogsbruksstandard enligt FSC (V2-1) godkändes av Internationella FSC 2010-05-05. Nytt i V2-1 är de särskilda indikatorerna för skogsägare med mindre än 1 000 hektar, sk SLIMF-indikatorer. Markägare med mindre skogsinnehav kan certifiera sig via gruppcertifikat. Alla FSC-certifierade skogsägare måste också följa FSC:s policy för associerade organisationer. Standarden uppdaterades 2014-07-07 med Riktlinjer för etablering av vindkraft som bilaga 12 i standarden. Den uppdaterade standarden har beteckning FSC-STD-SWE-02-02-2010

I högerspalten hittar du nedladdningsbara standarddokument, inklusive policyn på svenska och standarden för gruppcertifiering på engelska.

Normativa vägledningsdokument från Internationella FSC

Vägledningsdokument, vindkraftsetableringar i FSC-certifierad skog: FSC Advice Note: Wind turbine establishment within FSC certified areas. Se sid 19-20 i denna länk till FSC-DIR-20-007 EN
Du kan också ladda ner detta vägledningsdokument pdf nedan.

Riktlinjer och anvisningar från Svenska FSC

Nedan hittar du anvisningar framtagna av Svenska FSC:s styrelse och standardkommitté, avsedda att underlätta tillämpningen av den svenska skogsbruksstandarden. Dessa anvisningar är inte normativa.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229