Vägledning

Vagledning (© Mostphotos)© Mostphotos


Material för att underlätta standardövergången och ge vägledning för olika målgrupper kommer att tas fram av FSC Sverige.


Vårt nyhetsbrev berättar när nytt material publicerats. Här kan du anmäla dig till nyhetsbrevet.

Det vägledande material som hittills tagits fram är:

JÄMFÖRELSEDOKUMENT med korsreferenser som tydliggör skillnaderna mellan skogsbruksstandard 2020 och 2010. Dessa dokument finns för nedladdning i högerspalten.

HÄNVISNINGAR I STANDARDEN där de dokument och det material som Skogsbruksstandard 2020 hänvisar till listas.

TOLKNINGAR OCH REKOMMENDATIONER som förtydligar innehållet inom olika standardområden.

FAKTABLAD som kort beskriver viktiga förändringar. För närvarande finns faktablad inom områdena Anpassad skötsel (fem procent), Arbetsmiljö och arbetsvillkor, Främmande trädslag och plantageskog, Hänsyn till arter, Hänsynsträd och naturvärdesträd, Hänsyn till lövträd, Naturvärdesbedömning och nyckelbiotoper, Samverkan med lokalsamhällen.

Vi arbetar även med att ta fram material som förtydligar hur standarden ska tillämpas av mindre markägare, vad begreppet ”skala, intensitet och risk” innebär och hur samplaneringsprocessen med samebyar ska se ut.