Standardövergång

Vagledning (© Mostphotos)© Mostphotos


Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige kommer att publiceras den 30 juni 2020. Till dess kommer FSC Sverige att ta fram material som ska göra det lättare att förstå vad som förändrats och vad de nya kraven i standarden innebär. Vi kommer att ta fram vägledande material för olika målgrupper; för skogsbrukare, gruppcertifikat och för andra intressegrupper.

Jämförelsedokument med korsreferenser som tydliggör skillnaderna mellan skogsbruksstandard 2020 och 2010 – finns att ladda ner i högerspalten.

Det kommer mera...
Vi arbetar också med att ta fram material som förklarar

  • hur standarden ska tillämpas av mindre markägare
  • vad begreppet ”skala, intensitet och risk” innebär och hur det ska tillämpas,
  • hur samplaneringsprocessen med samebyar ska se ut.

I ett andra steg och innan standarden börjar gälla kommer vi att ta fram praktiskt inriktat material med exempel och råd som förtydligar hur olika krav ska tillämpas.

Vi kommer via vårt nyhetsbrev meddela när vi lagt upp nytt material på denna sida. Här kan du anmäla dig till nyhetsbrevet.