Vägledning för standardövergången

Vagledning (© Mostphotos)© Mostphotos


Här kommer vi att publicera stödjande material.

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige kommer att publiceras den 2 juni 2020. Till dess kommer FSC Sverige att ta fram material som ska göra det lättare att förstå vad som förändrats och vad de nya kraven i standarden innebär. Vi kommer att ta fram vägledande material för olika målgrupper; för skogsbrukare, gruppcertifikat och för andra intressegrupper.

Prioriterat material
I ett första steg kommer vi att prioritera material som bland annat förklarar

  • hur standarden ska tillämpas av mindre markägare
  • vad begreppet ”skala, intensitet och risk” innebär och hur det ska tillämpas,
  • vad de nya kraven på fem procent anpassad skötsel innebär och
  • hur samplaneringsprocessen med samebyar ska se ut.

Vi kommer även att ta fram ett dokument som med hjälp av korsreferenser tydliggör skillnaderna mellan den gamla och den nya standarden.

Det kommer mera...
I ett andra steg och innan standarden börjar gälla kommer vi att ta fram praktiskt inriktat material med exempel och råd som förtydligar hur olika krav ska tillämpas.
Vi kommer via vårt nyhetsbrev meddela när vi lagt upp nytt material på denna sida. Här kan du anmäla dig till nyhetsbrevet.