Tolkningar och rekommendationer


Frågor om standardkrav kan resultera i rekommendationer, tolkningar och ändringar. Dessa kommer publiceras här.

Har du frågor om standarden kan du börja med att kontakta FSC Sveriges kansli. Vi kan resonera om kravet och ge vägledning till befintligt, förklarande material, exempelvis faktablad.

Om det dyker upp frågor som identifierar otydligheter i standarden ska de besvaras på ett mer formellt sätt. Resultatet kan bli en rekommendation, en tolkning eller en ändring av standarden.

I högerspalten hittar du en mall som hjälper dig att ställa en formell fråga och en närmare förklaring av vad de olika svarstyperna innebär. Nedan hittar du länkar till de rekommendationer och tolkningar som hittills har gjorts.

Genomförda tolkningar
Inga tolkningar har ännu så länge gjorts

Lämnade rekommendationer

Rekommendationer

 • är formella svar på hur ett standardkrav bör förstås och efterlevas
 • är en hjälp för att förstå och nå kraven i denna standard
 • har samma status som de vägledningar som finns i standarden
 • tas fram och beslutas av standardkommittén men stäms av med certifierarna
 • publiceras på FSC Sveriges hemsida samt skickas ut till certifierare och certifikatsinnehavare
 • kan vid behov omvandlas till tolkningar efter godkännande från FSC international

Tolkningar

 • är formella svar på hur ett standardkrav ska förstås och efterlevas
 • är en utveckling av indikatorerna och riktlinjerna och ska följas av certifikatsinnehavaren
 • har samma status som de riktlinjer som finns i standarden
 • tas fram av standardkommittén men stäms av med certifierarna
 • kräver godkännande av FSC international
 • publiceras på både svenska och engelska på FSC Sveriges hemsida samt skickas ut till certifierare och certifikatsinnehavare
 • kan vara rekommendationer som formaliserats genom godkännande av FSC international

Ändringar

 • är korrigeringar av eller tillägg i standarden
 • innebär en ny version med uppdaterad standardbeteckning
 • kan vara tolkningar som sedan tas in som en del av standarden
 • hanteras av standardkommittén
 • behöver godkännande av FSC international
 • kan behöva gå ut på konsultation om det är en större ändring