En kort introduktion

Den här filmen ger en snabb orientering om viktiga hänsynstaganden och exempel på förändringar i den nya standarden för FSC-skogsbruk i Sverige.