Skogsbruksstandard 2020

Skogslandskap (© Mostphotos)© Mostphotos


En ny FSC-standard för skogsbruk i Sverige började gälla den 1 oktober 2020.

Skogsbruksstandard 2020 utgår från den senaste versionen av FSC:s globala principer och kriterier, med anpassningar till svenska förhållanden.

Viktiga förändringar: Nytt är att standarden har blivit tydligare och därmed lättare att förstå, tillämpa och att kontrollera. Kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen har stärkts och gäller i alla brukningsfaser. Läs mer om vad som är nytt.

Standardövergång: Från den 1 oktober 2020 görs alla revisioner med utgångspunkt från den nya standarden. Senast den 1 oktober 2021 ska alla certifikatsinnehavare ha reviderats mot den nya standarden. FSC Sverige kommer att ta fram material som ska underlätta övergången. Läs mer om standardövergången.

Frågor och svar: Har du frågor om den nya standarden? Gå till sidan med frågor och svar. Hittar du inte svar på just din fråga kan du skicka den till FSC Sveriges kansli, kontakt at se.fsc point org. Läs mer under frågor och svar.

Så togs standarden fram: Arbetet med att revidera och uppdatera standarden har varit omfattande och både involverat FSC Sveriges medlemmar och andra intressenter. Läs mer om standardrevisionen.