Skogsbruksstandard 2020

Skogslandskap (© Mostphotos)© Mostphotos


En ny FSC-standard för skogsbruk i Sverige börjar gälla den 1 oktober 2020. Från detta datum ska FSC-certifierat skogsbruk följa alla regler i den nya standarden.

Den nya standarden utgår från den senaste versionen av FSC:s globala principer och kriterier, med anpassningar till svenska förhållanden. Standarden kommer att publiceras av FSC International den 30 juni 2020.

Du kan i vilket fall redan utforska den nya standardens innehåll. I högerspalten hittar du en länk till den version som beslutats av FSC International och FSC Sveriges styrelse.

Viktiga förändringar: Nytt är att standarden har blivit tydligare och därmed lättare att förstå, tillämpa och att kontrollera. Kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen har stärkts och gäller i alla brukningsfaser. Läs mer om vad som är nytt.

Vägledning: Under en 12 månaders infasningsperiod gäller både 2020-års standard och 2010-års standard parallellt. Det innebär att certifikatinnehavaren kan välja vilken standard som de ska revideras emot. Men senast den 1 oktober 2021 ska alla certifikatsinnehavare ha reviderats mot den nya standarden. FSC Sverige kommer att ta fram vägledande material för att underlätta övergången. Läs mer om vilket vägledande material som kommer att vara tillgängligt.

Frågor och svar: Har du frågor om den nya standarden? Gå till sidan med frågor och svar. Hittar du inte svar på just din fråga kan du skicka den till FSC Sveriges kansli, kontakt at se.fsc point org. Läs mer under frågor och svar.

Så togs standarden fram: Arbetet med att revidera och uppdatera standarden har varit omfattande och både involverat FSC Sveriges medlemmar och andra intressenter. Läs mer om standardrevisionen.