FSC Sverige

Svenska FSC:s organisationFSC Sverige är en ideell medlemsorganisation där medlemmarna är placerade i tre olika kammare. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal.

FSC Sverige väljer sin styrelse på föreningsstämman. Ekonomisk kammare, social kammare och miljökammare har lika många representanter i styrelse och arbetande kommittéer.


FSC Sverige är en fristående, ideell förening, med egen föreningsstämma, styrelse och kanslipersonal. Det registrerade föreningsnamnet är Föreningen Skogen i Centrum. Samarbetet med FSC International regleras i ett avtal och FSC Sverige ska liksom andra regionala och nationella nätverkspartners tillämpa regler och arbetsformer som är i överensstämmelse med FSC Internationals grundläggande mål, regler och värden.

Många medlemmar i FSC Sverige är också medlemmar i FSC International – och vice versa. Det kostar inget extra med dubbelt medlemskap.

FSC Sverige och andra nationella och regionala nätverkspartners driver utvecklingen av FSC:s arbete på lokal och regional nivå.

FSC Sverige ska öka kännedomen om FSC i Sverige, övervaka varumärkesanvändningen och förvalta och utveckla den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC regler.