Det här är FSC

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.


För människor som bryr sig om skogen

FSC:s medlemmar utformar tillsammans FSC:s regler. Bland medlemmarna finns stora miljöorganisationer (t ex WWF och BirdLife), sociala organisationer (t.ex fackföreningar och människorättsorganisationer) och företag (tillverkande företag, skogsbolag, enskilda skogsägare).

Det gemensamma målet är att utveckla skogsbruksmetoder som på bästa sätt tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden.

Dialog och samverkan mellan olika intressegrupper är grundpelaren i FSC. För att skapa balans i möjligheterna att påverka är medlemmarna indelade i tre kammare – miljökammare, social kammare och ekonomisk kammare – med likställda rättigheter när beslut fattas.

På internationell nivå har representanter från det globala Syd och Nord likställt inflytande.

FSC ger valmöjligheter

FSC utvecklar standarder, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ansvarsfullt skogsbruk.

FSC:s medlemmar har tillsammans utvecklat FSC:s Principer och Kriterier, den högsta standarden för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.