Vårt uppdrag

Forest Stewardship Council ska arbeta för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC Sverige ska öka kunskapen om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärken i Sverige. FSC Sverige förvaltar och utvecklar också FSC:s svenska skogsbruksstandard.


Miljöanpassat

Ett miljöanpassat skogsbruk värnar skogens mångfald, ekologiska processer och skogens produktionsförmåga.

Socialt ansvarstagande

Ett socialt ansvarstagande skogsbruk skapar möjlighet för individer och lokala samhällen att ta del av skogens nyttigheter. Det stärker ett lokalt engagemang och initiativ som främjar en långsiktig skogsskötsel.

Ekonomiskt livskraftigt

Ekonomiskt livskraftigt skogsbruk innebär att skogliga åtgärder ska ge tillräcklig lönsamhet, utan att det sker på bekostnad av skogliga resurser, ekosystem eller väsentliga samhällsbehov.

Vår vision

är ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter