FSC:s betydelse

Resultaten av vårt arbete

Världens skogar har stor betydelse för klimatet, vattenförsörjning och tillgången till ren luft.

Skogen är också en källa för upplevelser och ger många nyttigheter: mat, mediciner, timmer och pappersfibrer.


För människor och samhällen, djur och växter, är det därför viktigt att skogarna i världen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Denna insikt är grunden för arbetet inom FSC.  Målet är att få till stånd ett hållbart och lagligt bruk av världens skogar.  I de flesta länder innebär FSC:s regler en betydligt högre grad av hänsynstagande än lagarna kräver. FSC medverkar också till att handeln med illegalt avverkad skog kan begränsas. Illegalt avverkad skogsråvara får inte förekomma i FSC-märkta produkter. 

På vissa håll avverkas så mycket som 80 procent av timret illegalt. De illegala avverkningarna bidrar till skogsskövling, minskar lokalbefolkningens möjligheter till försörjning, kränker mänskliga rättigheter och berövar fattiga länder viktiga inkomster. FSC lyfter fram produkter som kommer från ansvarsfullt skötta skogar. 

FSC gör att det finns ett val som spelar roll