FSC:s märken på produkter

Tre typer av märkenFör att du ska få placera FSC-märket på en produkt måste produkten innehålla FSC-certifierad råvara. Din verksamhet måste vara certifierad enligt FSC:s regler. Till höger hittar du de gällande standarderna, samt en guide och en FAQ om hur du kan använda vårt varumärke på dina certifierade produkter och i din marknadsföring.

Exempel på verksamheter som efter certifiering kan FSC-märka produkter är skogsbrukare, tillverkare, återförsäljare och tryckerier. Om du inte redan är certifierad kan du läsa mer om hur det går till: Fem steg mot certifiering.

Du som är certifierad får instruktioner om hur du får använda logotypen av din certifierare. Certifieraren ger dig den logotyp du är berättigad att använda. Du ska alltid använda ditt unika licensnummer tillsammans med logotypen. Licensnumret har formatet FSC® C000000.

Har du frågor kring vad du får och inte får göra med logotypen vänder du dig alltså till din certifierare.


Varumärkesstandard för spårbarhetscertifierade

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229