Marknadsutveckling

Efterfrågan på FSC-certifierade produkter ökar stadigt

Marknadsutveckling (© FSC A.C)© FSC A.CFSC Sverige, FSC International och FSC:s övriga nätverkspartners arbetar tillsammans med att utveckla FSC på marknaden.

Konsumenterna måste känna till FSC:s märke och innehåll för att kunna fråga efter märkta produkter.

För att få fram produkterna måste skogsbrukare och företag vilja certifiera sina verksamheter.


FSC-certifiering ger marknadstillträde och tillgång till nya eller växande marknader. Idag (2019) finns över 202 miljoner hektar FSC-certifierad mark i 82 länder.

Över 40 300 spårbarhetscertifierade företag finns representerade i 127 olika länder (2019). Antalet certifierade företag ökar stadigt. Internationella FSC uppdaterar statistiken över certifikat varje månad.

Ungefär hälften av de spårbarhetscertifierade företagen finns i Europa, men en snabb ökning sker för närvarande i Asien. Viktiga och växande marknader finns även i Nord- och Sydamerika.

Senaste marknadstrenderna inom FSC

Market Info Pack 2016-2017Nu finns de senaste marknadstrenderna att läsa om i FSC Market Info Pack 2016-2017. Här får du en sammanfattning av FSC:s olika marknadsområden, med siffror och statistik över vilka resultat vi nått.