Marknadsutveckling

Efterfrågan på FSC-certifierade produkter ökar stadigt

Marknadsutveckling (© FSC A.C)© FSC A.CSvenska FSC, Internationella FSC och FSC:s övriga nätverkspartners arbetar tillsammans med att utveckla FSC på marknaden.

Konsumenterna måste känna till FSC:s märke och innehåll för att kunna fråga efter märkta produkter.

För att få fram produkterna måste skogsbrukare och företag vilja certifiera sina verksamheter.


FSC-certifiering ger marknadstillträde och tillgång till nya eller växande marknader. För närvarande (oktober 2014) finns över 180 miljoner FSC-certifierad mark i 80 länder. 

Över 28 000 spårbarhetscertifierade företag finns representerade i 112 olika länder. Antalet certifierade företag ökar stadigt. Internationella FSC uppdaterar statistiken över certifikat varje månad.

Ungefär hälften av de spårbarhetscertifierade företagen finns i Europa, men en snabb ökning sker för närvarande i Asien. Viktiga och växande marknader finns även i Nord- och Sydamerika.

Internationella FSC:s marknadsavdelning fokuserar för närvarande särskilt på marknaderna i Japan, Nordamerika, Ryssland och forna Sovjetunionen i sina samarbeten med nyckelkunder och globala partners.

FSC:s partnerskap

Internationella FSC har globala samarbeten

Läs mer…
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229