Så här går det till

FSC-märkta förpackningarCertifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas enligt en viss standard. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet.

Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsföretag.


Ett företag som vill spårbarhetscertifiera sig måste:

• ha ett kvalitetssystem för interna rutiner
• kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung i FSC-produkter
• kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av FSC-produktionen
• kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör FSC-produkter med certifikatsnummer
• kunna använda FSC-varumärket på rätt sätt på FSC-produkterna

En oberoende certifierare kontrollerar om företaget klarar dessa krav. Certifieraren inriktar sig på att bedöma kvalitetssystemet och hur det tillämpas. Certifieraren bedömer och värderar också riskerna för att FSC-material kan blandas samman med annat material som inte får ingå i FSC-certifierade produkter.

Efter sin genomgång upprättar certifieraren en revisionsrapport och utfärdar ett certifikat. Certifieraren meddelar giltighetstid för certifikatet och frekvens för uppföljande kontroller.

Certifierare tillhandahåller FSC:s varumärke och instruktioner för hur det ska användas. Det är även certifieraren som kontrollera användning av FSC:s varumärke, både på produkter och vid marknadsföring av produkter och verksamhet.