FSC på marknaden

Som märkningssystem är FSC på stark frammarsch i hela världen.

Allt fler konsumenter frågar efter FSC-märkta produkter och allt fler företag och markägare väljer att certifiera sig.


Internationella FSC och även FSC Sverige arbetar aktivt med att öka kännedomen om FSC på marknaden. Bland annat genom samarbeten med företag och organisationer som visar ett starkt engagemang för FSC. Gemensamma satsningar ökar våra möjligheter att föra ut FSC:s budskap och få fler att välja produkter med trä från ansvarsfullt skötta skogar.

Många stora aktörer, exempelvis IKEA, Tetra Pak, Duni, Wall Mart och Marks & Spencer satsar på FSC. FSC uppfyller hållbarhetskraven i de europeiska länder som har offentliga upphandlingskriterier för träråvara (till exempel Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark och Frankrike).