Rapporter

 


Koll på virket?

En rapport om hur regelverket beträffande nyckelbiotoper i den centraliserade nationella riskbedömningen för FSC Kontrollerat virke implementerats.

The contribution of FSC certification to biodiversity in Latvian forests

The contribution of FSC certification to biodiversity in Finnish forests

The contribution of FSC certification to biodiversity in Estonian forests

Report 2016

FSC’s complaints procedure crucial for credibility - A case study in Sweden with proposals for change

Report from 2015

Contortatall i Sverige - En kunskapssammanställning och riskbedömning

Rapport från 2015

FSC Pesticides Policy in Sweden

 

FSC-certifieringens bidrag till biologisk mångfald

Rapport från 2013 

The contribution of FSC certification to biodiversity in Swedish forests