Använd FSC:s varumärken

Våra varumärken ger konsumenter möjlighet att välja produkter från skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Använd FSC för att berätta om ert engagemang för världens skogar och hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor. Ett perfekt sätt att marknadsföra ert sociala ansvarstagande. Genom att sälja certifierade produkter ger ni era kunder möjligheten att välja rätt!

Genom att använda våra märken kan ni både marknadsföra era certifierade produkter och visa hur er verksamhet tar ansvar för människor och miljö - både i den svenska skogen och på den globala marknaden.


FSC:s varumärken måste skyddas. Det är anledningen till att vi har strikta regler för hur de får användas. Användningen av FSC:s varumärken regleras av standarderna för varumärkesanvändning.

Detta är våra registrerade varumärken:

  • Namnet Forest Stewardship Council
  • Förkortningen FSC
  • FSC:s logo – trädet med förkortningen FSC
  • Forests For All Forever – full brand mark
  • Forests For All Forever – logo with text mark

All användning av FSC:s varumärke kräver särskilda tillstånd. Läs vidare om vilka regler som gäller för att använda FSC:s varumärke på produkter, i marknadsföring och i informationsmaterial.

De som har tillstånd att använda FSC:s varumärke har en särskild kod. Läs mer om hur du kan kontrollera om koden är giltig.

FSC:s logo (© FSC A.C)© FSC A.CFSC:s logo

Forests For All Forever – full brand markForests For All Forever – full brand mark

Forests For All Forever – logo with text markForests For All Forever – logo with text mark