Standarder

Alla FSC:s regeldokument finns publicerade på internationella FSC:s hemsida. Här redovisas ett urval, i några fall i svensk översättning. Observera att de formellt godkända dokumenten alltid är originaldokumenten på engelska eller spanska. 


Reglerna finns samlade i policys (FSC-POL), standarder (FSC-STD) och procedurdokument (FSC-PRO). Kompletterande och obligatoriska regler finns i vissa fall även i Advice Notes (FSC-ADV) eller Directives (FSC-DIR).

Därutöver finns vägledande dokument (FSC-GUI). De innehåller förslag på/information om hur standardreglerna kan uppfyllas. Innehållet i dessa dokument är inte normativa.

Aktuella versioner av alla regeldokument finns på Internationella FSC:s hemsida. Där finns också en dokumentkatalog.

Relaterade sidor

På Internationella FSC:s hemsida finns en särskild avdelning för standarder och standardtolkningar - FSC standard interpretations. 
Där hittar du de tolkningar som gjorts under olika områden.

Läs mer…