Medlemmar

Här ser du en förteckning över FSC:s medlemmar i Sverige.

Svenska FSC:s medlemmar arbetar med att utveckla FSC i SverigeAlla medlemmar tillhör någon av FSC:s tre kammare. Vid omröstningar har varje kammare lika många röster, oavsett antalet medlemmar i respektive kammare.

Privatpersoner, organisationer och företag kan bli medlemmar. De som är medlemmar i FSC Sverige kan även välja att vara medlemmar i Internationella FSC. Omvänt blir Internationella medlemmar med säte i Sverige automatiskt supporters till FSC Sverige.


Svenska organisationer som är medlemmar i FSC International

Social kammare

 • GS - Facket för skogs-, trä-, och grafisk bransch
 • Hela Sverige ska leva
 • Stiftelsen Protect Sápmi
 • Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Miljökammare

 • BirdLife Sverige
 • Världsnaturfonden, WWF

Ekonomisk kammare

 • AB Tetra Pak
 • Ahlstrom-Munksjö
 • BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
 • DNV
 • Essity AB
 • Holmen Skog AB
 • IKEA of Sweden AB
 • Kinnarps AB
 • SCA Skog AB
 • SGS Sweden AB
 • Skogscertifiering Prosilva AB
 • Skogssällskapets Förvaltning AB
 • Statens Fastighetsverk
 • Stiftens Egendomsförvaltningars Förening
 • Stora Enso Skog AB
 • Sveaskog
 • Sydved AB
 • Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
 • Strängnäs Stift
 • Uppsala Stift
 • Västerås Stift
 • Växjö Stift

Individuella medlemmar

 • Anders Lindhe

Medlemmarna har en viktig roll.
De arbetar aktivt med att utveckla och informera om FSC:s vision och regler. Medlemmarna i FSC Sverige har ansvar för att förvalta och utveckla FSC:s svenska skogsbruksstandard och kännedomen om FSC på den svenska marknaden.

Medlemsavgifterna finansierar det löpande arbetet vid FSC Sveriges kansli.

Att vara medlem är inte det samma som att vara certifierad. Medlem blir den som aktivt ansöker om och beviljas medlemskap i FSC Sverige eller FSC International.

Läs mer