Tillförordnad verksamhetschef / Skogs- och standardansvarig

Henrik von Stedingk arbetar med skogsbruksstandarden, standardrevisionen, Controlled Wood, och Nyttoprojektet, sakkunnig skogsfrågor och kontaktperson för forskare.

Henrik von Stedingk