FSC Kontrollerat virke

FSC:s standard för Controlled Wood gör det möjligt för tillverkare att blanda FSC-certifierat material med ocertifierade material under kontrollerade förhållanden. 

Sådana produkter märks med beteckningen FSC Mix.

FSC:s standard för Controlled Wood är ett komplement till FSC:s spårbarhetsstandard. Den har utvecklats för att hantera faktiska problem med att få fram produkter som enbart innehåller FSC-certifierad råvara (100 %). Många produkter med trä innehåller fibrer från flera olika källor. 

Spårbarhetsstandarden innehåller strikta regler för hur och i vilken omfattning inblandning får ske. Bland annat krävs att det ocertifierade materialet ska komma från kontrollerade och acceptabla källor. Standarden för Controlled Wood används för att bevisa det. 

Virke som inte accepteras i FSC-märkta produkter (oacceptabelt ursprung):

  • Olagligt avverkat virke
  • Virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter
  • Virke från avverkningar som hotar höga naturvärden
  • Virke från områden som avskogas eller omförs till plantager
  • Virke från områden med genmodifierade trädslag

Alla spårbarhetscertifierade tillverkningsföretag som blandar FSC-certifierat material med trämaterial av annat ursprung måste göra en bedömning av risk för förekomst av virke med oacceptabelt ursprung från det område där virket köps in. Företagsegna riskbedömningar får göras i områden där det saknas nationella riskbedömningar godkända av internationella FSC.

FSC Global Forest Registry innehåller information om riskerna för förekomst av virke från oacceptabla källor i olika delar av världen. Registret redovisar situationen i över 150 länder.