FSC ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är nyttan som människor får av naturens ekosystem, det kan vara allt från rent vatten, kolbindning och lagring samt bevarande av biologisk mångfald..

Biologisk mångfald i skogen
FSC Sweden, Kolbjörn Örjavik

Viktiga ekosystem skyddas i ett FSC-certifierat skogsbruk. Genom FSC ekosystemtjänster kan både skogsägare och finansiärer visa på och kommunicera mätbara mervärden som certifieringen bidrar till.

För företag och organisationer som arbetar med vetenskapliga mål (SBTI) kan finansiering av FSC ekosystemtjänster användas som ett harmoniserande verktyg.

Hur går det till?
Skogsägare och finansiärer kommer överens om vilka tjänster de ska verifiera. En verifiering kan vara att återskapa eller bevara och upprätthålla en eller flera av nedan listade tjänster.

FSC ekosystemtjänster

 

Guidance for Demonstrating Ecosystem Services Impacts FSC-GUI-30-006 V1-0
PDF, Storlek: 7.18MB

Ladda ner

I FSC:s regelverk med riktlinjer finns kraven för FSC-certifierade skogsbruk som på ett trovärdigt sätt vill visa effekten av deras aktiviteter på underhåll, bevarande, restaurering eller förbättring av ekosystemtjänster.

 

Regelverk

FSC har ett regelverk för att vägleda i processen att verifiera den nytta skogscertifieringen bidragit till. För att en ekosystemtjänst ska kunna mätas krävs det att skogen som levererar tjänsten är certifierad enligt FSC:s skogsbruksstandard.

Ecosystem Services Procedure: Impact Demonstration and Market Tool FSC-PRO-30-006 EN V1-2
PDF, Storlek: 1.03MB

FSC:s skogsbruksstandard kräver redan att skogsägare bevarar eller återställer ekosystemtjänster och att skogar med höga naturvärden bevaras. Med skogsbruksstandarden som grund har FSC utvecklat ett regelverk med riktlinjer för att verifiera effekten och mätbara resultat i ett FSC-certifierat skogsbruk.

För mer information, kontakta

Jan Ihre
Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.

Läs mer om FSC ekosystemtjänster på FSC Internationals hemsida