FSC Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de fördelar som människan får från naturen, det kan vara allt från pålitliga flöden av rent vatten och bevarande av biologisk mångfald till kolbindning och lagring.

Vatten i skog

Bilden visar symboler för de olika ekosystemtjänsterna.

FSC-certifierade skogsägare kan sedan några år tillbaka demonstrera hur de via sin certifiering bidrar till att bevara och förbättra skogens ekosystemtjänster. De fem ekosystemtjänster som kan demonstreras via FSC:s regelverk är biodiversitet, kolbindning & lagring, vattenkvalitet, jordmån samt friluftsliv & rekreation.

FSC har tagit fram en internationell procedur och en vägledning som definierar reglerna för hur ekosystemtjänsterna kan mätas, demonstreras och verifieras. Privata markägare med små skogsfastigheter kan få hjälp med ekosystemtjänstarbetet av sitt gruppcertifikat.

Hittills har mer än 40 FSC-certifierade skogsägare i 11 länder demonstrerat bevarandet av ekosystemtjänster i sina skogar. Nu finns det även skogsägare i Sverige som intresserar sig för att demonstrera och verifiera att ekosystemtjänsterna bevaras. Därmed har detta blivit ett nytt område att hantera för FSC Sverige. Ambitionen för arbetet det närmaste året är att tydliggöra möjligheter och skapa samarbeten som gör det lättare för svenska FSC-skogsbrukare att demonstrera och verifiera ekosystemtjänster.

Proceduren om ekosystemtjänster innehåller möjligheter för FSC-certifierade skogsägare att samverka med andra parter för att demonstrera ekosystemtjänster. Ett företag eller organisation kan lämna ekonomiska bidrag till arbetet med att stärka en eller flera ekosystemtjänster. Bidragsgivaren får då också möjlighet att kommunicera om dessa insatser, exempelvis som ett led i det egna arbetet med att ta samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer om FSC Ekosystemtjänster hos FSC International

FSC-GUI-30-006 V1-0 EN_0.pdf
PDF, Storlek: 7.18MB
FSC-PRO-30-006 EN V1-2.pdf
PDF, Storlek: 1.03MB

För mer information, kontakta

Jan Ihre
Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.