Skogs- och standardansvarig (vice verksamhetschef)

Henrik von Stedingk arbetar som vice verksamhetschef och med skogsbruksstandarden. Han är sakkunnig i skogsfrågor och kontaktperson för forskare.

Henrik von Stedingk