Skogs- och standardansvarig

Henrik von Stedingk arbetar med skogsbruksstandarden och FSC Kontrollerat virke, Nyttoprojektet och sakkunnig skogsfrågor och kontaktperson för forskare.

Henrik von Stedingk