Skogsbruk och samebyar träffas i Åsele och Gällivare
FSC Sverige / Beatrice Jansson

Skogsbruk och samebyar träffades i Åsele och Gällivare

I augusti arrangerade FSC Sverige tillsammans med Svenska samernas riksförbund och representanter från skogsbruket två tvådagarsträffar med fokus på samplanering mellan skogsbruk och samebyar, en i Åsele och en i Gällivare. Totalt deltog drygt 80 personer med deltagare från fem skogsbolag och 12 samebyar. Deltog gjorde även certifierare, medlare och representanter från FSC:s granskningskommitté.

Första dagen diskuterades utmaningar i samplaneringen, landskapsperspektiv utifrån olika perspektiv samt FSC-standardens krav och skillnader mellan den nya och gamla standarden. Andra dagen genomfördes i fält och leddes av en sameby och ett skogsbolag. Tillsammans tittade vi på anpassningar av skogsskötselåtgärder som kan bidra positivt till betestillgången av lav för renarna och därigenom möjliggöra för skogsbruk och renskötsel att verka i samma område.

I FSC:s standard för skogsbruk i Sverige finns regler som rör urfolks rättigheter. Reglerna finns för att förbättra förutsättningar för samexistens mellan skogsbruket och den samiska renskötseln och bygger på en samplaneringsprocess. Läs mer om samplanering och samverkan.