Wood

Nu är EUDR verklighet

Den 16 maj antog Europeiska rådet EUDR, förordningen som ska förhindra att företag säljer råvaror kopplade till avskogning och skogsförstörelse på EU-marknaden eller exporterar dem från EU. 

Enligt förordningen är det nu obligatoriskt att ta ansvar (due dilligence) för alla som tillhandahåller eller handlar med följande varor till och från EU-marknaden: palmolja, nötkreatur, trä, kaffe, kakao, gummi och soja. Reglerna gäller även för tillverkade produkter som möbler och tryckt papper. Varor som säljs ska nu kunna spåras tillbaka till den mark de växt eller odlats på.

Starttiden för verksamheter att anpassa sig till kraven är 18 månader efter att förordningen trätt i kraft.

För FSC betyder det att vi kommer arbeta med hur våra standarder harmoniserar med förordningen och underlättar för FSC-certifierade verksamheter.

Läs mer på Europeiska rådets webbsida

För mer information, kontakta Jan Ihre, marknadsansvarig på FSC Sverige