FSC package delivery

FSC på hearing om gröna påståenden i EU

Som en del av EU-kommissionens gröna giv presenterades den 22 mars ett förslag till direktiv om gröna påståenden. FSC Sverige bjöds in och deltog den 3 maj i en hearing på Regeringskansliet. 

Fram till den 14 augusti har de deltagande organisationerna möjlighet att komma med synpunkter och inspel. 

Om direktivet

Syftet med förslaget om gröna påståenden är att reglera miljöpåståenden på den inre marknaden och därmed förenkla för konsumenter att kunna göra miljömässigt informerade val samtidigt som så kallad grönmålning motverkas. Läs mer på Regeringskansliets webbsida och på EU-kommissionens webbsida.

Har du några frågor ta kontakt med Jan Ihre, marknadsansvarig på FSC Sverige.