Marketing Toolkit

Marknadsför era produkter med hjälp av FSC! Med vårt verktyg - Marketing Toolkit - kan du enkelt skapa ditt eget material för att kommunicera FSC eller använda de färdiga mallarna. Alla som har en giltig varumärkeslicens eller ett certifikat kan använda verktyget.

Marketing Toolkit by FSC

Marknadsför era produkter med hjälp av FSC! Med vårt verktyg - Marketing Toolkit - kan du enkelt skapa ditt eget material för att kommunicera FSC eller använda de färdiga mallarna. Alla som har en giltig varumärkeslicens eller ett certifikat kan använda verktyget. 

I Marketing Toolkit får du tillgång till:

  • Fotografier
  • Vektorsiluetter
  • Mallar för tryckt material (hang tags, shelf wobbler, roll ups)
  • Mallar för sociala medier
  • Samt manualer, strategier, inspirationsmaterial och vår senaste film

Vår slogan – Forests For All Forever – styrker FSC:s vision om ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter. Arbetet med att ta fram det nya varumärket är baserat på en marknadsundersökning som genomfördes 2013 och 9 000 personer från 11 olika länder deltog. 

För mer information om det nya globala varumärket och marknadsföringsverktyget vänligen kontakta oss på FSC Sverige eller FSC Internationals marknadsföringsteam via e-post marketing@fsc.org

Skapa ett konto!

Certifikatsinnehavare - använd samma inloggningsuppgifter som till Trademark Portal (label generator). Saknar du inloggningsuppgifter vänligen kontakta din certifierare.

Varumärkeslicensinnehavare - vänligen kontakta oss på FSC Sverige