I marknadsföring

Berätta om dina FSC-produkterOm du säljer FSC-märkta produkter vill du antagligen berätta om det i din egen marknadsföring. Till exempel i butiksskyltning, annonser, trycksaker och på din hemsida.

Butiker kan ansöka om varumärkeslicens
Detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsument – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens för att använda namnet Forest Stewardship Council, förkortningen FSC eller våra logotyper – trädet med förkortningen FSC. Allt detta är registrerade varumärken.

Så här går det till:

  • Skicka en ansökan om varumärkeslicens till Svenska FSC. Nedan kan du ladda ner en ansökningsblankett och ett faktablad.
  • Vi kommer be dig verifiera att produkterna du vill marknadsföra är FSC-certifierade och att de kommer direkt från en FSC-certifierad leverantör. Leverantören ska ha ett eget spårbarhetscertifikat, med certifikats- och licensnummer.
  • Vi upprättar ett kontrakt som du får underteckna och efter det betalar du en årlig avgift.
  • Ditt företag får ett licensnummer och registreras i vår databas.
  • Du får tillgång till alla varumärken och detaljerad information om hur de ska användas. När du sedan utformar ditt marknadsföringsmaterial skickar du det till oss för godkännande.

En varumärkeslicens har formatet FSC-N000000. Du kan kontrollera om en varumärkeslicens är giltig i Internationella FSC:s databas för varumärkeslicenser. Maila Svenska FSC, info at fsc-sverige point org om du misstänker att någon använder FSC-märket på ett felaktigt sätt.

Certifierade företag får hjälp av sin certifierare
Är ditt företag FSC-certifierat ska certifieraren ge dig tillgång till logotypen och hjälpa dig med information om vad som gäller för varumärkesanvändning i säljstödjande material. Om du inte redan är certifierad kan du läsa mer om hur det går till: Fem steg mot certifiering. Här hittar du gällande standarder och guider.

Kategori: Varumärkeslicenser för marknadsföring inom Sverige SEK Euro
Kategori 0: Endast registrering. För ideella organisationer som kommunicerar men som inte handlar med FSC-produkter. 00
Kategori 1: Endast registrering 1100110
Kategori 2: Registrering och upp till 5 godkända användanden 2000 200
Kategori 3: Registrering och upp till 15 godkända användanden 4000400
Kategori 4: Registrering och obegränsat antal godkända användanden 6500650
Kategori 5: Självgodkännande – intern kontroll av användningen 8000800

Kategori: Varumärkeslicens för marknadsföring i Sverige och andra länder - Gemensam administration SEK Euro
Kategori 6: Företag som informerar om FSC men ej säljer FSC produkter i upp till 7 länder. 1950
Kategori 7: Företag som säljer FSC produkter i upp till 7 länder. 3000
Kategori 8: Företag som informerar om FSC men ej säljer FSC produkter i upp till 15 länder. 3000
Kategori 9: Företag som säljer FSC produkter i upp till 15 länder. 4500
Kategori 10: Företag som informerar om FSC men ej säljer FSC produkter i mer än 15 länder. 4500
Kategori 11: Företag som säljer FSC produkter i mer än 15 länder. 6000

Kategori: Varumärkeslicens för marknadsföring i Sverige och andra länder - Delad administration SEK Euro
Kategori 12: Företag som informerar om FSC men ej säljer FSC produkter i upp till 7 länder. 3000
Kategori 13: Företag som säljer FSC produkter i upp till 7 länder. 4500
Kategori 14: Företag som informerar om FSC men ej säljer FSC produkter i upp till 15 länder. 4500
Kategori 15: Företag som säljer FSC produkter i upp till 15 länder. 6000
Kategori 16: Företag som informerar om FSC men ej säljer FSC produkter i mer än 15 länder. 6000
Kategori 17: Företag som säljer FSC produkter i mer än 15 länder. 7500

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229