Marknadsför era FSC-produkter

Berätta om dina FSC-produkterOm du säljer FSC-märkta produkter vill du antagligen berätta om det i din egen marknadsföring. Till exempel i butiksskyltning, annonser, trycksaker och på din hemsida.

Butiker kan ansöka om varumärkeslicens
Detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsument – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens för att använda namnet Forest Stewardship Council, förkortningen FSC eller våra logotyper – trädet med förkortningen FSC. Allt detta är registrerade varumärken.

En varumärkeslicens har formatet FSC® N000000. Du kan kontrollera om en varumärkeslicens är giltig i Internationella FSC:s databas för varumärkeslicenser. Maila Svenska FSC, kontakt at se.fsc point org om du misstänker att någon använder FSC-märket på ett felaktigt sätt.

Certifierade företag får hjälp av sin certifierare
Är ditt företag FSC-certifierat ska certifieraren ge dig tillgång till logotypen och hjälpa dig med information om vad som gäller för varumärkesanvändning i säljstödjande material. Om du inte redan är certifierad kan du läsa mer om hur det går till: Fem steg mot certifiering. Här hittar du gällande standarder och guider.