Konsument

I Sverige kan du bland annat hitta FSC-märket på byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker. Fråga gärna efter FSC-märkta produkter i butiken.


Genom att fråga efter FSC-märkta produkter bidrar du till att öka intresset för FSC och ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

  • Du bidrar till att stoppa skövlingen av skog i känsliga områden
  • Du medverkar till att de som avverkar virke illegalt inte hittar några köpare
  • Du visar att du föredrar trä från ett skogsbruk som tar hänsyn till både människor och miljö.

Några råd

  • Välj i första hand märkta produkter
  • Fråga var träet kommer från i omärkta produkter 
  • Undvik omärkta produkter med trä från Asien, Afrika, Sydamerika och Sydeuropa. Det finns en stor risk att produkter med trä från de här områdena har avverkats illegalt. Du kan läsa mer om riskområden på www.globalforestregistry.org och www.illegal-logging.info.