Certifiera dig

Bidra till att FSC-produkter når marknaden

Alla i kedjan måste certifiera sig för att en produkt ska få bära FSC-märket (© FSC A.C)© FSC A.CSom märkningssystem är FSC på stark frammarsch i hela världen.

FSC har högt ställda krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande.


FSC-certifiering är en tydlig signal – du visar på ett trovärdigt sätt att ditt företag bryr sig om miljö och sociala förhållanden. Alla verksamheter som producerar, föräldrar eller säljer produkter där trä från FSC-certifierade skogar ingår har därför stor anledning att certifiera sig.

Skogscertifiering enligt FSC:s skogsbruksstandard är grunden i detta frivilliga system. Men för att märket ska kunna användas på en färdig vara måste även tillverkare och leverantörer vara FSC-certifierade enligt FSC:s spårbarhetsstandarder.

Genom certifiering väljer du som markägare att acceptera och ta dig an marknadens mest långgående sociala och miljömässiga krav för skogsbruk.

Som tillverkare och leverantör tar du ansvar för att virke som producerats på ett ansvarsfullt sätt kan nå marknaden.