Medlemsförmåner

FSC har ett stort nationellt och internationellt nätverk av skogsintressserade (© FSC A.C)© FSC A.CSom medlem i FSC Sverige får du möjlighet att påverka utformningen av FSC:s svenska skogsbruksstandard och den globala utvecklingen av FSC-systemet.

Du får tillgång till exklusiv information om aktuella skogsfrågor i Sverige och världen.


Det finns många fördelar med ett medlemskap i FSC Sverige. Några av dem är att du eller din organisation får

  • tillgång till FSC:s nationella och globala nätverk
  • löpande information om vad som händer i FSC, nationellt och internationellt
  • möjlighet till stöd från FSC-kansliet i form av exempelvis rådgivning/fortbildning
  • möjlighet att delta i gemensamma kampanjer och aktiviteter
  • möjligheter att nominera representanter till föreningens styrelse, kommittéer och arbetsgrupper
  • omnämnande och länk till egen hemsida från FSC Sveriges hemsida

Som medlem i FSC Sverige stärker du möjligheterna att öka kännedomen om FSC i Sverige och efterfrågan på FSC-produkter på den svenska marknaden. Du kan utan extra kostnad även vara medlem i Internationella FSC (särskild ansökan krävs).