Medlemsavgifter


FSC Sveriges föreningsstämma beslutar om föreningens medlemsavgifter. Vi har ett differentierat avgiftssystem, för företag och ideella organisationer. För företag består årsavgiften av tre delar, en ideell medlemsavgift, en fast- och en rörlig serviceavgift.

Enskilda medlemmar betalar en fast årsavgift på 400 kr per år.

Medlemmar har möjlighet att ta upp en diskussion med FSC Sveriges styrelse om hur den totala omsättningen och därmed medlemsavgiften ska beräknas.

I spalten till höger kan du ladda ner ett dokument med aktuella avgiftsnivåer.

Alla medlemmar i FSC Sverige kan ansöka om medlemskap i Internationella FSC, utan att det kostar extra.