Medlemsavgifter


Svenska FSC:s årsstämma beslutar om föreningens medlemsavgifter. Vi har ett differentierat avgiftssystem, för företag och ideella organisationer. För företag består årsavgiften av tre delar, en ideell medlemsavgift, en fast- och en rörlig serviceavgift.

Enskilda medlemmar betalar en fast årsavgift på 350 kr per år.

Medlemmar har möjlighet att ta upp en diskussion med Svenska FSC:s styrelse om hur den totala omsättningen och därmed medlemsavgiften ska beräknas.

I spalten till höger kan du ladda ner ett dokument med aktuella avgiftsnivåer.

Alla medlemmar i Svenska FSC kan ansöka om medlemskap i Internationella FSC, utan att det kostar extra.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229