Bli medlem

Medlemskapet kan vara svenskt, internationellt eller båda delarna (© FSC A.C)© FSC A.CFSC är en ideell förening och alla som vill verka för FSC:s mål – ett ansvarsfullt skogsbruk – kan bli medlemmar.

Medlemskapet är öppet för föreningar, företag, organisationer och privatpersoner.


Det är enkelt att ansöka om medlemskap. Som medlem blir du en del av ett svenskt och internationellt nätverk av företag, organisationer och privatpersoner som vill förbättra tillståndet för världens skogar.

Du kan välja om du vill ansluta dig som organisationsmedlem (juridisk person) eller som enskild medlem. Alla medlemmar placeras i någon av FSC:s tre kammare. Vid FSC Sveriges föreningsstämma har organisationsmedlemmar alltid en röst i den egna kammaren. Enskilda medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt, men ingen rösträtt.

Alla medlemmar i FSC Sverige kan ansöka om medlemskap i Internationella FSC, utan att det kostar extra.