Stöd FSC

För ett ansvarsfullt bruk av världens skogar

Många människor från olika delar av världen formar gemensamt FSC (© FSC A.C)© FSC A.CFSC främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt lönsamt bruk av världens skogar.

Du kan bidra till att arbetet blir framgångsrikt.


FSC:s arbete bygger på insatser från ett stort antal människor i världen. Det är människor från skilda grupperingar, förenade av en gemensam önskan att få till stånd ett ansvarsfullt bruk av skogen. Du kan bidra till FSC:s arbete på flera sätt:

  • Genom att bli medlem
  • Genom att certifiera dig
  • Genom att köpa FSC-märkta produkter
  • Genom att skänka en gåva
  • Genom att arbeta för FSC

Ditt och andras engagemang har sammantaget stor betydelse för att FSC ska kunna bli en del av lösningen på ett allvarligt problem – misshushållningen med skogsresurser.