Standarder för varumärkesanvändning

All användning av FSC:s varumärke måste ske enligt FSC:s regler. Särskilda tillstånd krävs, antingen i form av certifiering eller särskilda varumärkeslicenser.


För certifierade företag

FSC:s spårbarhetsstandard, FSC-STD-40-004, innehåller regler för produktmärkning.

Standarden FSC-STD-50-001 innehåller regler för hur certifierade företag får använda varumärket i sin kommunikation.

För icke-certifierade företag

För butiker och återförsäljare som vill marknadsföra sina FSC-märkta produkter gäller standarden FSC-STD-50-002, Requirement for promotional use of the FSC trademarks by non certificate holders.

Standarder

Klicka på länkarna för att ladda hem dokumenten.
FSC-STD-40-004 V3-0 (Spårbarhetsstandard)
FSC-STD-50-001 V2-0 (Varumärkesstandard för spårbarhetscertifierade)
FSC-STD-50-002 (Varumärkeslicensstandard)

Läs mer…

Relaterade sidor

Använda FSC:s varumärken information från FSC International

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229