Standarder för varumärkesanvändning

All användning av FSC:s varumärke måste ske enligt FSC:s regler. Särskilda tillstånd krävs, antingen i form av certifiering eller särskilda varumärkeslicenser.


För certifierade företag

FSC:s spårbarhetsstandard, FSC-STD-40-004, innehåller regler för produktmärkning.

Standarden FSC-STD-50-001 innehåller regler för hur certifierade företag får använda varumärket i sin kommunikation.

För icke-certifierade företag

För butiker och återförsäljare som vill marknadsföra sina FSC-märkta produkter gäller från och med den 1 juni 2019 FSC Trademark Use Guide for Promotional Licence Holders. Dokumentet ska ersätta standarden FSC-STD-50-002, Requirement for promotional use of the FSC trademarks by non certificate holders. I högerspalten hittar du länkar till varumärkeslicensguiden på både engelska och en anpassad version på svenska.