Standarder för varumärkesanvändning

All användning av FSC:s varumärke måste ske enligt FSC:s regler. Särskilda tillstånd krävs, antingen i form av certifiering eller särskilda varumärkeslicenser.


För certifierade företag
FSC:s spårbarhetsstandard, FSC-STD-40-004, innehåller regler för produktmärkning. Standarden FSC-STD-50-001 innehåller regler för hur certifierade företag får använda märket i sin kommunikation.

För icke-certifierade företag
En särskild standard reglerar hur varumärket får användas när ocertifierade företag vill marknadsföra FSC-märkta produkter: FSC-STD-50-002, Requirement for promotional use of the FSC trademarks by non certificate holders.

Standarder

Klicka på länkarna för att ladda hem dokumenten.
FSC-STD-40-004 V3-0 (Spårbarhetsstandard)
FSC-STD-50-001 (Varumärkesstandard för spårbarhetscertifierade)
FSC-STD-50-002 (Varumärkeslicensstandard)

Läs mer…

Relaterade sidor

Använda FSC:s varumärken information från FSC International

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229