Spårbarhetsstandarder

FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träinnehållet från FSC-skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).  


Det finns tre typer av spårbarhetscertifiering: för enskilda företag, för stora organisationer med många anläggningar (Multi site) och för projekt. Små företag kan dessutom gå samman och gruppcertifiera sig. Alla spårbarhetscertifierade organisationer måste även följa FSC:s policy för associerade organisationer, FSC-POL-01-004.

FSC:s spårbarhetsstandard FSC-STD-40-004 (V3-0) och FSC-STD-40-004 (V3-1) tillhandahåller minimikrav för ledningssystem och produktion gällande spårbarhet inom ett företag. Kraven säkerställer att material och produkter som köps, märks och säljs som FSC-certifierade kommer från ansvarsfullt brukade skogar, kontrollerade källor, återvunna material, eller en blandning av dessa, och att alla påståenden om materialen och produkterna är legitima och korrekta.

FSC-STD-40-004 (V3-1) är den uppdaterade standarden som trädde i kraft 1 september 2021 och alla spårbarhetscertifierade företag ska ha reviderats mot denna standard senast 31 december 2022.

Denna standard finns även översatt till svenska. Översättningen är gjord för att underlätta förståelsen av FSC:s krav och ska betraktas som en vägledning. Det är den engelska texten som gäller avseende FSC:s krav.

Standarden FSC-STD-40-003 (V2-1) beskriver krav för organisationer som vill inkludera flera siter (två eller fler) i omfattningen av ett FSC spårbarhetscertifikat.

Standarden FSC-STD-40-006 (V2-0) beskriver krav för projekt som använder FSC-certifierade och/eller återvunnet trämaterial/produkter för vilket tredjepartscertifiering eller användning av FSC:s varumärken önskas.