Spårbarhetsstandarder

FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träinnehållet från FSC-skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).  


Det finns tre typer av spårbarhetscertifiering: för enskilda företag, för stora organisationer med många anläggningar (Multi site) och för projekt. Små företag kan dessutom gå samman och gruppcertifiera sig. Alla spårbarhetscertifierade organisationer måste även följa FSC:s policy för associerade organisationer, FSC-POL-01-004.

Standarden FSC-STD-40-004 (V3-0) tillhandahåller de minimikrav som FSC har för spårbarhet beträffande hantering och produktion för att en organisation ska kunna hävda att dess skogsbaserade material och produkter som köps, märks, och säljs som FSC-certifierade kommer från välskötta skogar, kontrollerade källor, återvunna material, eller en blandning av dessa, och att eventuella kopplade anspråk är legitima och korrekta.

Standarden FSC-STD-40-003 (V2-1) beskriver krav för organisationer som vill inkludera flera siter (två eller fler) i omfattningen av ett FSC spårbarhetscertifikat.

Standarden FSC-STD-40-006 (V1-0) beskriver krav för projekt som använder FSC-certifierade och/eller återvunnet trämaterial/produkter för vilket tredjepartscertifiering eller användning av FSC:s varumärken önskas.