Spårbarhetsstandarder

FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träinnehållet från FSC-skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).  


Det finns tre typer av spårbarhetscertifiering: för enskilda företag, för stora organisationer med många anläggningar (Multi site) och för projekt. Små företag kan dessutom gå samman och gruppcertifiera sig. Alla spårbarhetscertifierade organisationer måste även följa FSC:s policy för associerade organisationer, FSC-POL-01-004. 

Spårbarhetsstandarden för enskilda företag, Chain of Custody Certification, FSC-STD-40-004, fungerar som huvudstandard.

Standarden Multi-site Chain of Custody Certification, FSC-STD-40-003, används av företag som vill certifiera anläggningar på flera olika platser i ett och samma certifikat.

Gruppcertifiering för flera små företag görs enligt Group Chain of Custody Certification, FSC-POL-40-002.

Spårbarhetsstandarden för projektcertifiering, Chain of Custody Standard for Project Certification, FSC-STD-40-006, kan användas för att certifiera byggprojekt.

Aktuella dokument som rör spårbarhetscertifiering hittar du på här under rubriken Chain of Custody

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229