Andra regeldokument

Utöver skogsbruks- och spårbarhetsstandarder finns standarder för godkännande av certifieringsföretag (ackreditering) och hantering av klagomål.


Ackreditering

För att få certifiera enligt FSC krävs ett särskilt godkännande - ackreditering. Ackrediteringen görs enligt fastställda standarder, av Accreditation International Services. Standarden General requirements for FSC Accredited Certification Bodies, FSC-STD-0-001, innehåller de generella kraven.
Läs mer

Klagomål

Standarden FSC Dispute Resolution System, FSC-STD-01-005, beskriver ramarna för hur konflikter inom FSC-systemet ska lösas.
Ytterligare vägledning finns i följande procedurdokument:
Processing Appeals,FSC-PRO-01-005. Beskriver vilken typ av beslut som kan överklagas och hur det går till.
Processing Complaints, FSC-PRO-01-008. Beskriver hur FSC och ASI ska hantera klagomål (informella) från intressenter och certifierare som gäller FSC:s certifieringssystem.

Läs mer (sv), Läs mer (eng)

Övrigt

Det finns ett stort antal dokument som beskriver hur olika frågor ska hanteras av FSC.
Lista med länkar till Policys
Lista med länkar till Standarder
Lista med länkar till Procedures

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229