Andra regeldokument

Utöver skogsbruks- och spårbarhetsstandarder finns standarder för godkännande av certifieringsföretag (ackreditering) och hantering av klagomål.


Ackreditering

För att få utföra certifiera enligt FSC:s regler krävs ett särskilt godkännande, en så kallad ackreditering. Ackrediteringen görs av Assurance Services International (ASI).
Den standard som gäller är: General requirements for FSC Accredited Certification Bodies, FSC-STD-0-001

Läs mer om kontroll och övervakning inom FSC.

Klagomål

Standarden FSC Dispute Resolution System, FSC-STD-01-005, beskriver ramarna för hur konflikter inom FSC-systemet ska lösas.
Ytterligare vägledning finns i följande procedurdokument:
Processing Appeals,FSC-PRO-01-005. Beskriver vilken typ av beslut som kan överklagas och hur det går till.
Processing Complaints, FSC-PRO-01-008. Beskriver hur FSC och ASI ska hantera klagomål (informella) från intressenter och certifierare som gäller FSC:s certifieringssystem.

Läs mer (sv), Läs mer (eng)

Övrigt

FSC äger och förvaltar ett antal olika regler. Från policys, nationella standarder till riskbedömningar för Kontrollerat virke (Controlled Wood). I FSC Internationals dokumentcenter kan du enkelt söka efter de senaste versioner av de dokument som ingår i FSC:s ramverk.