FSC International

Internationella FSCFSC International är en ideell medlemsorganisation där medlemmarna är placerade i tre olika kammare.

Varje kammare har 33,3 % av röstandelarna vid omröstningar. Inom varje kammare viktas rösterna så att representanter från det globala Nord och Syd får 50 % av röstandelarna var.

Läs mer på FSC Internationals hemsida.


General Assembly 2012 (© FSC A.C)© FSC A.CGeneral Assembly 2012

Generalförsamlingen (General Assembly, GA), är FSC Internationals beslutande medlemsmöte. Det genomförs vart tredje år och där fattas de viktiga principbesluten. Den senaste generalförsamlingen hölls i Sevilla, Spanien 2014.

Styrelsemöte (© FSC A.C)© FSC A.CStyrelsemöte

Styrelsen möts flera gånger om året och har det löpande ansvaret. Medlemmar i FSC:s internationella kammare nominerar och röstar fram tre ledamöter var, styrelsen består av nio personer. Mandattiden för ledamöterna är 3 år.

Kim Carstensen, VD för Internationella FSC (© FSC A.C)© FSC A.CKim Carstensen, VD för Internationella FSC

Generalsekreteraren leder arbetet vid Internationella FSC:s kansli, med drygt 40 anställda. Styrelsen utser generalsekreteraren som för närvarande är Kim Carstensen. Kansliet finns i Bonn, Tyskland.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229