Spårbarhetscertifiering

FSC:s systemSpårbarhetscertifiering krävs för att en produkt ska få bära FSC:s märke.

Med en spårbarhetscertifiering visar man att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung.


Kort om spårbarhetscertifiering

FSC-certifierade företag ska:
• Utse FSC-ansvarig
• Känna till standardens innehåll
• Utbilda personalen
• Ha rutiner för att tillämpa standarden
• Erbjuda personalen korrekta och säkra arbetsvillkor
• Följa FSC:s regler för associerade organisationer