FSC och Timmerförordningen

Timmerförordningen (© FSC A.C)© FSC A.C2010 antogs Timmerförordningen, en EU-lag som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och det är nu olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.


Den som placerar virke eller träprodukter på EU:s marknad ska vidta tillbörlig aktsamhet – Due Diligence – för att försäkra sig om att råvaran inte kommer från illegala källor. Varans ursprung och väg fram till EU:s marknad ska dokumenteras och en riskanalys av huruvida illegalt virke finns i produkten måste också göras.

Det är Skogsstyrelsen som beslutar om vilka bevis på att verksamheten uppfyllt kraven förordningen. FSC stödjer strävandena att mota bort illegalt virke från marknaden. FSC-systemet har anpassats till kraven i EU:s timmerförordning, de ändringar som gjorts i systemet kommer att hjälpa importörer av FSC-certifierat material att följa EU:s timmerförordning. 

FSC har gjort en guide som fungerar som en implementeringshandbok för företag inom EU som handlar med FSC-certifierat material. 

FSC uppmuntrar importörer att leta efter FSC-certifierat material, inte enbart för att uppfylla timmerförordningen, utan även för att bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av skog världen över. 

Nedan kan du ladda ner guiden.

Svensk riskanalys

Svenska FSC ska värdera risken för förekomst av virke från illegala eller kontroversiella avverkningar i Sverige. Bedömningen behövs för de som arbetar med kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) men har också betydelse i förhållande till Timmerförordningen.

Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig på FSC Sveriges kansli, är kontaktperson: h.stedingk at se.fsc point org