Skogsbrukscertifiering

För ett ansvarsfullt skogsbruk

SkogsbrukEn FSC-certifiering ger tillgång till produkter från skogsbruk som skapar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Genom att certifiera dig kan du som skogsägare visa att du sköter din skog på ett ansvarsfullt sätt.

Som certifierad tillverkare och leverantör ser du till att produkten som producerats på ett ansvarsfullt sätt når marknaden. Du kan också få tillgång till nya marknader.


Skogsbrukscertifiering

Skogscertifiering enligt FSC:s globala Principer och kriterier är grunden i FSC:s frivilliga certifieringssystem. Det finns regionala och nationella skogsbruksstandarder. De utgår från de globala reglerna, men är anpassade till de skilda förhållanden som råder i olika länder eller regioner. Anpassningen sker som regel i kammarsammansatta arbetsgrupper, på nationell eller regional nivå. Endast de standarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av Internationella FSC.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229