Gruppcertifiering av skogsinnehav

Att ingå i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för privata skogsägare med små fastigheter att delta i FSC. En stor del av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.

Skogsägare
FSC Sverige

Flera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp. Deltagarna får hjälp och vägledning, både när det gäller själva certifieringen och vad som gäller för FSC-certifierat skogsbruk. 

Skogsägare
FSC Sverige

På plats i skogen

Systrarna Nina Vogel och Jenny Kärner äger det FSC-certifierade skogsföretaget Skog, svett och tårar och ingår i ett gruppcertifikat. De ser det som sitt ansvar att bedriva ett mer hållbart skogsbruk och att bevara den biologiska mångfalden. En av delarna i deras certifiering är att bevara de gamla ekarna i sitt kulliga skogslandskap. Det är inte bara här och nu som gäller för Nina och Jenny, utan också att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. 

Kontakta oss

Henrik von Stedingk
Henrik von Stedingk arbetar som vice verksamhetschef och med skogsbruksstandarden. Han är sakkunnig i skogsfrågor och kontaktperson för forskare.
Bilden visar lövskog.
Här hittar du kontaktuppgifter till oss på FSC Sverige. Vårt kansli ligger på S:t Olofsgatan 18 i Uppsala.