Drygt 550 000 hektar produktiv skog har satts av för naturvårdsändamål i svenskt FSC-skogsbruk.
840 000 hektar produktiv skog är skyddad med hjälp av skattepengar i nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och genom naturvårdsavtal.

Här hittar du kartor över avsättningarna
Det krävs inventeringar för att hitta skog som har höga naturvärden och som ska sättas av för naturvårdsändamål. Större FSC-skogsbrukare ska redovisa sina frivilliga avsättningar. Bolagen har skapat en gemensam karttjänst hos Skogsindustrierna där det både går att se frivilliga avsättningar och formellt skyddade områden. Här hittar du karttjänsten över frivilligt avsatt och skyddad skog.