Verksamhetschef

Lena Dahl arbetar med ledningsfrågor, organisationsutveckling, personalfrågor, sakkunnig spårbarhetsstandarden (CoC), kontaktperson för varumärkesfrågor och -licenser, internationellt samarbete, fundraising och press.

Lena Dahl