Mattias Larsson, forskare på SLU i Alnarp, försöker hitta sätt att få data om populationer av hotade insekter med hjälp av feromonfällor. Vanliga insektsfällor ger stor fångst, men lite information om populationsstorlekar på hotade arter då fångsten av ovanliga arter blir relativt slumpmässig. Med hjälp av artspecifika feromon kan man locka till sig de arter man är intresserad av och på så vis få en bättre bild av en arts populationsnivå. Metoden kan även användas för att utvärdera om åtgärder i ett landskap lett till önskade effekter för skalbaggar med specifika krav på sin livsmiljö.

Häng med och lyssna på rykande färsk forskning!

När: den 11 maj kl. 13:00-15:00.

Webinariet kommer att spelas in och delas.