Webbinarier om cirkulära affärsmetoder

Som en fortsättning på revisionen av FSC spårbarhetsstandarder bjuder FSC in till webbinarier med fokus på cirkularära affärsmetoder och där vi kan lära av varandra. 

Webbinarium om uthyrningsmodeller - "Leasing Models in FSC"
Torsdag den 7 mars 15:00 

Webbinarium om retursystem - "Take-back Solutions in FSC"
Torsdag den 14 mars 15:00

Webbinarium om reparationer och återbruk - "Repair/reuse Scenarios in FSC"
Torsdag den 21 mars 15:00

Webbinarium om industrirester - "Pre-consumer Materials in all fiber types"
Torsdag den 4 april 15:00

Den globala efterfrågan på skogsbaserade produkter förväntas öka med en tredjedel till 2035 och fyrdubblas till 2050. Ökningen drivs på av befolkningstillväxt, urbanisering och en branschöverskridande strävan mot nettonollutsläpp. Men enligt WWF kan våra skogar inte tillgodose den ökande efterfrågan och samtidigt förvaltas på ett hållbart sätt. För att skydda den biologiska mångfalden och skogsekosystemen måste vi utveckla lösningar för användning och återanvändning av skogsbaserade material. Läs gärna mer på Cirkulära affärsmodeller med hjälp av FSC:s ramverk.

I december 2023 hölls ett inledande webbinarium med titeln "Towards Circularity: Facilitating Circular Business Models within the FSC Framework" som kan ses i efterhand på Youtube.