Enligt Världsbankens förutsägelser kommer den ukrainska ekonomin att krympa med 45 procent i år, på grund av den ryska invasionen och den humanitära krisen. Blockerade hamnar vid Svarta havet har redan drabbats av en minskad trafik med mer än 75 procent, och som lett till att transporterna flyttat till vägarna.

Trots konflikten i delar av landet, störningarna i logistiken och kollapsen av en betydande del av den inre marknaden, finns det företag inom träbearbetningsindustrin som gör sitt bästa för att utföra sitt dagliga arbete. Kvinnor som leder träbearbetningsföretag i Ukraina erbjuder aktörer i Europa att fortfarande kunna importera högkvalitativt FSC-certifierat material, nu när material från Ryssland och Belarus inte längre är tillgängligt.

Flera chefer och ledare inom träindustrin i områden där certifieringen fortfarande är i drift har berättat hur FSC hjälper dem att överleva som företag, och hur aktörer på EU-marknaden kan omvandla deras svårigheter till nya möjligheter.

Natalia Pokinska Kronospan
Sofiia Levchuk (Софія Левчук)

Natalia Pokinska, verkställande direktör Kronospan UA LLC, ett av de största träbaserade panelproducerande företagen i landet, sa: "Idag är FSC-certifiering inte bara relevant, utan avgörande för att stödja Ukrainas ekonomi, för att ge jobb till dem som inte migrerat och dem som har flyttat. Träbearbetnings- och möbelfabriker har nästan helt förlorat sina lokala marknader. Det finns alltså ett akut behov av att hitta nya kunder utomlands. Det är uppenbart att europeiska konsumenter endast är redo att köpa trä/möbler med FSC-certifiering."

Träbearbetningsföretagen har förlorat virkesleverantörer från områden som drabbats av den väpnade konflikten, och står inför en instabil trämarknad med sjunkande priser och minskad efterfrågan på vissa produkter. Det innebär att de behöver hitta nya kunder utomlands för att behålla nuvarandeproduktionsnivåer och personalmängd. Värdet av exportkontrakt, och antalet kunder från EU-marknaden, har ökat drastiskt.

Iryna Matsepura
Yurii Livak (Юрій Лівак)

Iryna Matsepura, direktör för "VGSM" LLC kommenterade: "FSC-certifikatet är extremt viktigt för alla leverans- och exportkedjor av produkter. Det visar att vi arbetar disciplinerat, uppfyller alla krav och kan vara pålitliga partners även i en så svår tid."

Medan krigslagar inneburit minskade personalresurser på grund av militär mobilisering, ökade å andra sidan disciplinen och ansvarskänslan bland anställda och organisationer. De många kontrollpunkterna på vägarna minskar avsevärt risken för olaglig avverkning, eftersom transporter av virke eller träprodukter utan relevanta dokument avbokas.

Viktoriia Kuczmuk Zunami
Viktoriia Kuchmuk (Вікторія Кучмук)

Victoria Kuchmuk, chef för Zunami LLC, ett träbearbetningsföretag som tillverkar ekgolv, bekräftade att: "Inför krigslagstiftningen är det ytterst viktigt att upprätthålla den certifierade statusen för skogsbruksföretagen, så att vi även med minskad inhemsk efterfrågan kan sälja våra produkter utomlands. Vi befinner oss i ett område utanför den militära konflikten och lyckas hålla hög standard trots vad som händer på andra håll.”

FSC-certifiering spelar en oerhört viktig – och i vissa fall avgörande – roll för de företag i den ukrainska skogssektorn som överväger en omorientering mot EU-marknaden, vilket kräver att trä och träprodukter är FSC-certifierade.

Att etablera handelsavtal med dessa företag hjälper inte bara den ukrainska ekonomin, utan kan också delvis ersätta FSC-certifierat material från de stora inköpsländerna - Ryssland och Belarus - vars certifikat inte längre är giltiga på grund av FSC:s beslut att stänga av dem.

Med tanke på riskerna för försörjningssystemets integritet i Ukraina kommer certifieringsorganen, som utför kontrollerna av certifierade företag, gå längre än de internationella standarderna för att hantera dessa risker. De testar just nu möjligheterna att genomföra en riskbaserad revision av FSC-certifierade företag.

Läs mer om den riskbaserade revisionen.

För frågor och intervjuer, vänligen kontakta Ewa Hermanowicz, kommunikationsansvarig för Europa och CIS e.hermanowicz@fsc.org 

Bilden visar platserna där företagen finns i Ukraina.

 

Kartan visar var företagen finns i Ukraina