Samplaneringsprocessen bygger på FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) och principen om på förhand givet, fritt och upplyst samtycke (FPIC: Free, Prior and Informed Consent). Certifikatsinnehavaren ska erbjuda samplanering till respektive sameby där planerade skogsskötselåtgärder ska redovisas på ett öppet och transparent sätt. Samebyn kan ge samtycke eller välja att inte ge samtycke till en föreslagen åtgärd. 

Processen ska ske i god anda, och parterna ska göra sitt yttersta för att komma överens.

Läs rekommendationen här: rekommendationen om samplanering av skötselåtgärder.

En uppdragsbeskrivning för Tvistelösningskommittén har tagits fram. Det är den kommitté som ska pröva om parterna har uppfyllt alla delar av samplaneringsprocessen.

Läs uppdragsbeskrivningen här: uppdragsbeskrivningen för tvistelösningskommittén.

Vill du lära dig med om samplaneringsprocessen? I mars hölls ett webbinarium för att informera företrädare för den samiska renskötseln och skogsbolagen.