Lingon

För att bättre förstå den stora mängd klagomål som kommit in avseende höga naturvärden beställde FSC en utredning av ASI. Nu är rapporten färdigställd och FSC Sverige kommer att titta på de rekommendationer som föreslås i rapporten.

Läs hela nyheten hos FSC International:

Results of an investigation into Swedish old growth forests.