Patrik Bosander

Styrelsen tackar Patrik för hans insatser under den här tiden och önskar honom lycka till med nya uppdrag. Under rekryteringsprocessen av ny verksamhetschef går Henrik von Stedingk, vice verksamhetschef, in som tillförordnad verksamhetschef.